Strogi Centar 
 
adresa:
Zupanijska 1/I, Osijek 
tel 1:
098-336-490