SAK d.o.o. 
 
adresa:
Vrbnička 30, Krk 
tel 1:
098/258-185 
 
 
Šetalište Sv. Bernardina b.b. 
37 m2  obuhvaća i wc
95.000 EUR   prodaja