Nick55 
 
adresa:
Boze Huzanica 52d, Dugo Selo 
porezni broj (OIB):
0123456789  
tel 1:
091/2753-846