damir 
 
adresa:
zvonimirova 78, Zagreb 
tel 1:
091/417-6688